1. Home
  2. Kunskapsbanken
  3. CISS
  4. CISS Management

CISS Management

CISS Management systemet kräver ingen separat installation av mjukvara. Det enda man behöver göra är att ansluta CISS centralenhet på ett nätverk. Användaren kan sedan använda valfri internet-ansluten arbetsplats då all administration av CISS sker via ett lätthanterligt webgränssnitt.
CISS Management är ett kraftfullt verktyg för hantering av tillträdeskontroll. Med dess funktioner kan du utnyttja kraften i CISS systemet fullt ut. Utan att kompromissa på funktionalitet och säkerhet erbjuder CISS ett av marknadens mest pålitliga system för passerkontroll med integrerad hantering av larm och villkorsstyrda åtgärder. Detta hanteras på ett mycket enkelt och överskådligt sätt i CISS Management.

Strukturen i CISS Management är uppbyggd kring användare, dörrmiljöer och larmområden och med det användarvänliga gränssnittet kan du definiera tillträdeskontrollen och hanteringen av larmobjekt effektivt. Samtliga funktioner, såsom användare och dörrmiljöer samt larmobjekt (sektioner) har sina egna heltäckande konfigurationer. Detta gör det lätt att ange tillträdesrättigheter per användare och/eller behörighetsgrupp för varje enskild dörrmiljö, samt hantera villkorsstyrda åtgärder för varje händelse på ett larmobjekt, helt enligt dina önskemål.  Mer komplicerade dörrmiljöer, såsom hissar och slussar, definieras även de enkelt och överskådligt. CISS stödjer definierbara tidsscheman som används för att styra tidsanpassade tillträdesrättigheter till dörrmiljöer, automatisk styrningar av utgångar eller andra automatiska åtgärder som te.x.rökluckor, ljudsignaler eller varningslampor.

Även säkerhetsscheman kan användas som programmeras till att inta en viss status beroende av vilken veckodag eller tidpunkt på dygnet det är. Säkerhetsschemat användas därefter för att styra kortläsares säkerhetsnivåer d.v.s. vad som skall krävas (helt öppen, endast kort eller kort i kombination med PIN-kod) för att kortläsaren skall öppna dörren.

Genom att definiera dörrmiljöer som närvarozoner håller CISS reda på vilka användare som passerar genom zonens dörrar och registrerar då vilka användare som befinner sig inom zonen. Detta möjliggör bl.a. en mer avancerad funktion för anti-passback (att användaren förhindras att släppa in en obehörig med sitt kort) som då kan koordineras över flera dörrmiljöer.

Övervakning av system görs via Passerloggen som innehåller alla de händelser som har skett i interaktion mellan systemet och dess användare. Den utökade Översiktsloggen fungerar i princip identiskt med passerloggen, men visar även alla larmhändelser som sker i systemet.

Relaterade produkter

Slut i lager
Slut i lager

CISS

CISS S4

Slut i lager
Slut i lager
Spara kundvagn