ID06-ackrediterad passerkontroll med Areff

Nu har Areff ID06-ackrediterat sin lösning Active Verified ID06, A-VID. Detta för att kunna använda ID06-kortet fullt ut i passerkontrollösningar. Lösningen är baserad på den nyligen lanserade läsaren Asta R1, som i en passerkontrollmiljö möjliggör användandet av ID06-kortets certifikatdata från PIV-applikationen, dvs. kortets Primary Credential. A-VID kommer finnas tillgängligt i samband med säljstarten av Asta R1.

Asta R1 for A-VID, Areff

A-VID kan integreras med alla passerkontrollsystem som vanligen förekommer på marknaden och utnyttjar den fulla säkerhetspotentialen i ID06-korten. Lösningen kontrollerar både att ID06-kortet är äkta och att kortet är aktivt i ID06 systemet, och överför sedan denna information till passerkontrollsystemet.

Med Areffs nya läsare Asta R1 ges en ökad säkerhet för systemägaren och i kombination med A-VID skapas ett system som automatiskt spärrar kort som inte är aktiva. I dagsläget finns en integration med A-VID för passerkontrollsystemet Suprema som Areff använder i sina ACaaS-lösningar.

Vi tror mycket på PKI kort, som ID06 kortet, för att öka säkerheten och tillförlitligheten för både användare och systemägare i passerkontrollsystem. Många av våra kunder visar intresse för denna typ av lösningar” – säger Fredrik Martinsson, CTO på Areff

Fredrik Martinsson, CTO på Areff och Bernt Karlsson VD på Areff.

Areff kommer under våren fortsätta att ta fram integrationer för fler passerkontrollsystem. Redan nu kan dock ID06-kortets PIV-applikation användas för en mängd olika system, detta genom att ansluta Asta R1-läsaren. Marknadens intresse för att använda det extremt säkra ID06-kortet för olika typer av passerkontrollsystem bedöms som mycket högt.

ID06 har sen 2018 levererat ID06-kort med hög tillit där alla individer har en säkerställd identitet kopplat till företaget där individen är anställd. ID06-kortet har en säker standard som möjliggör säker access där Areff läsare nu nyttjar den säkra tekniken i ID06-kort” – säger Peter Nilsson Verksamhetsområdeschef för ID06 Partner på ID06 AB.

Spara kundvagn