Enkelt och säkert

För installatören erbjuder CISS Plug-n-Play av hårdvara inga programinstallationer samt enkel onlinehjälp under hela installationsfasen. Slutanvändaren kan i sin tur använda valfri internet-ansluten arbetsplats då all administration av CISS sker via ett lätthanterligt webgränssnitt. Hanteringen via webgränssnittet är krypterad med SSL – en säker teknik som många banker använder.
 
Utan att kompromissa på funktionalitet och säkerhet erbjuder CISS ett av marknadens mest pålitliga system för passerkontroll med integrerad hantering av larm och villkorsstyrda åtgärder i en och samma enhet.
 
CISS tillhandahåller alla funktioner i ett säkerhetssystem som man normalt endast hittar i så kallade ”Enterprise system”. All konfigurering sker dessutom på ett mycket enkelt och överskådligt sätt. Systemets flexibilitet medger att man kan erhålla mycket användarvänliga funktioner till slutanvändarna av systemet d.v.s. den personal som arbetar eller rör sig i de delar av en byggnad som övervakas.

Så fungerar det

Integrerade funktioner – mycket kraftfulla passerfunktioner, inbrottsfunktioner och villkorsstyrd åtgärdsprogrammering. Alla funktioner är väl integrerade med varandra.

Flexibel struktur – CISS Centralenhet hanterar upp till fyrtiofem in- och utgångsmoduler vilket göra att 90 stycken kortläsare kan anslutas. Ytterligare fler moduler kan anslutas med en eller flera linjemultiplexer.

Sömlös integration – i CISS hanteras inte passerkontroll, larm- och inbrottshantering separat utan allt är integrerat och hanteras i samma mjukvara.

Inga krångliga licensmodeller – inga enhetslicenser för funktionalitet utan systemets fulla funktion är tillgänglig direkt, du kan konfigurera system och användare som du vill och inga extra avgifter för systemet tillkommer.

Referensprojekt – CISS lösningen används i en mängd högsäkerhetsinstallationer redan idag. Hög användarvänlighet, flexibilitet och förmågan att möta högt ställda säkerhetskrav gör att systemet har installerats i en mängd olika högsäkerhetsanläggningar inom banksektorn, statliga verk, privatägda produktions- och försäkringsbolag samt andra prioriterade anläggningar.
Kommunikation med likriktare och larmsändare – CISS kommunicerar med likriktare och larmsändare som är anslutna till systemet.

Mjukvara behövs inte – konfigurering sker direkt via det inbyggda och kraftfulla webinterfacet. Mjukvaran CISS Management är förinstallerad i CISS Centralenhet. Detta gör att du kan managera systemet också via en mobil enhet.

Utbud av läsare – alla typer av identifieringsläsare kan anslutas till systemet vilket ger användaren möjlighet att själv välja vilken teknik och säkerhetsnivå som system ska använda. Välj bland läsare med t.ex. enkel RFID, högsäkerhets RFID, PIN, biometri eller varför inte öppna dörren med din smartphone?

Säkerhet i särklass – kryptering i alla led, all kommunikation i systemet är krypterad vilket gör att systemet kan konfigureras för att uppfylla Larmklass 3/4.

Kapacitet i särklass – systemet kan hantera upp till 45/213* DSS-enheter, 360/1704* samtidiga fysiska ingångar och 360/1704* samtidiga fysiska utgångar. Teoretiskt har systemet stöd för 100 000-tals samtidiga användare. Enbart hårdvarans kapacitet i form av processor och minneskapacitet begränsar.
*anger antalet i en anläggning med linjemultiplexer

CISS PLANSKISS

Systemet består av en CISS centralenhet under vilken kan anslutas 15 st noder (DSS:er) av olika typ på vardera av de tre integrerade kommunikationsbussarna (RS485) A, B och C. Totalt stöds följaktligen upp till 45 noder DSS:er. För att kunna ansluta fler DSS:er så kan en linjemultiplexer (DSS-MUX) användas. Detta ger systemet möjlighet att hantera upp till 213 DSS:er. I ett mindre system kan den mer kompakta centralenheten CISS DUO användas till vilken 10 st DSS:er kan anslutas.

Följande enheter kan anslutas till CISS/CISS DUO centralenhet.

  • DSS-Door2 (2 Kortläsare Wiegand, OSDPv.1 eller v.2 4 Utgångar (2 relä, 2 OC), 6 Ingångar)
  • DSS-IO28 (2 ingångar, 8 utgångar (4 relä, 4 OC))
  • DSS-IO82 (8 Ingångar – LSI, 2 utgångar (2 OC))
  • DSS-TOUCH (manöverpanel med pekskärm och RFID läsare)
  • DSS-MUX (utökar linjen med 15 nya DSS-adressenheter)

Läs mer om systemet