COOKIE POLICY

Areff.se använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, måste alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren måste också kunna förhindra att cookies sparas på sin dator.

En cookie är en fil som är lagrad på din dator. Kakan innehåller ingen personlig information men används för att göra det enklare för dig att använda våra tjänster.

Om du inte vill spara cookies på din dator kan du inaktivera funktionen i webbläsarens inställningar. Observera dock att funktionaliteten för Areff.se kan begränsas genom att inaktivera sådana.

PRIVACY POLICY

När du använder Areff System ABs tjänster, litar du på oss och vad vi gör med din information. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, varför samlar vi in det och vad vi gör med det. Det här är viktigt; Vi hoppas att du tar tid att läsa den noggrant. Och kom ihåg att du alltid kan komma i kontakt med oss för att hantera din information och skydda din integritet och säkerhet.

Det finns olika sätt att använda våra tjänster – att beställa personliga kort eller taggar som innehåller -idteknik som kan innehålla visuell eller digitala personuppgifter. Vi tillhandahåller också portaler mot våra kunder genom vilka personuppgifter kan lämnas in och hämtas. Allt detta bara för att du ska kunna utnyttja systemet till fullo och för att tillgodose systemets behov. När du använder våra tjänster vill vi att du tydligt ser hur vi använder information och hur du kan skydda din integritet.

Privacy Policy innehåller:

 • Vilken information vi insamlar och varför vi gör det.
 • Hur vi samlar in information.
 • Olika tjänster vi tillhandahåller, exempelvis hur du får tillgång och uppdaterar information.

Vi har försökt att behålla det så enkelt som möjligt, men om du inte är bekant med termer som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare, läs sedan om dessa för en allmän förståelse. Din integritet är viktig för Areff Systems AB, så om du är ny att använda våra tjänster eller är en återkommande användare, var god och ta tid att lära känna våra rutiner – och om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

INFORMATION VI INSAMLAR

Vi samlar in information endast för att kunna erbjuda dig den efterfrågade tjänsten. Ditt företag kan bli utvärderat och kortorder kan kräva personlig information för den angivna kortinnehavaren. Dessutom krävs faktureringsrelaterad information från vår sida för att uppfylla din beställning, förutom alla krav som du kan ange för oss för att kunna uppfylla beställningen.

Vi samlar in information på följande sätt:

 • Information du ger oss. Till exempel kräver våra portaltjänster att du registrerar dig för ett konto. När du gör det kommer vi att begära att du uppger personlig information, som ditt namn, e-postadress, telefonnummer, faktura och leveransadresser. Ytterligare information om ditt företag kan också krävas, för specifika frågor ber vi dig att läsa de vanliga FAQ. Detta gäller också för personlig information för kortinnehavare för vilka du kan skapa kortorder.
 • Information vi får från din användning av våra tjänster. Vi är skyldiga att samla in personlig information för alla kortordrar och kortinnehavare.

Enhets information

 • Vi samlar in enhetsspecifik information (till exempel maskinvarumodell och operativsystemversion).

Unika ansökningsnummer

 • Vissa applicationer vi erbjuder, till exempel ”ID06kort”, innehåller ett unikt nummer. Detta nummer och information om din installation (till exempel operativsystemtyp och versionsnummer) skickas tillsammans med varje beställning du gör.

Lokalt lagringutrymme

 • Vi samlar och lagrar orderinformation (inklusive personlig information) lokalt på din enhet med hjälp av mekanismer som finns tillgängliga från de tillgängliga API-erna från iOS / Android.

Kakor och liknande tecknologier

 • Vi och vår tredje part har olika tekniker för att samla och lagra information när du besöker en Areff Systems AB-tjänst, och det kan innebära användning av cookies eller liknande teknik för att identifiera din webbläsare eller enhet.

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION

Vi använder informationen vi samlar in från alla våra tjänster för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra, utveckla nya och skydda oss själva och våra användare.

När du kontaktar Areff Systems AB, registrerar vi din kommunikation för att hjälpa dig att lösa eventuella problem som du kan möta. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel att meddela dig om kommande ändringar eller förbättringar.

Vi använder information som samlas in från kakor och annan teknik, som pixeltaggar, för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av de produkter vi använder för att göra detta på våra egna tjänster är Google Analytics.

När en tjänst vi erbjuder dig, kräver vidare överföring av din information, kommer vi att överföra detta säkert till den tredje parten. För att du ska kunna njuta av den aktuella tjänsten kan ett exempel på en sådan tjänst vara ID06 ekosystemet.

Vi kommer att informera dig innan vi använder din information för annat ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy.

ÖPPENHET OCH VALMÖJLIGHETER

Människor har olika personliga uppgifter. Vårt mål är att vara tydlig om vilken information vi samlar, så att du kan göra meningsfulla val om hur det används. Till exempel kan du:

Granska vissa typer av information som är kopplade till ditt konto genom att använda våra olika portaltjänster och de tillgängliga funktionerna genom dem.

Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera alla cookies, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster, eller för att ange när en cookie ställs in av oss. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om dina cookies är inaktiverade.

FÅ TILLGÅNG TILL OCH UPPDATERA DIN PERSONLIGA INFORMATION

När du använder våra tjänster strävar vi efter att ge dig tillgång till din personliga information. Om den informationen är fel, strävar vi efter att ge dig möjligheter att uppdatera det snabbt eller radera det – om vi inte behöver behålla den informationen för legitima affärs eller juridiska ändamål. När vi uppdaterar din personliga information kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran.

Vi kan avslå ansökningar som är orimligt repeterande, kräver oproportionerlig teknisk ansträngning (till exempel att utveckla ett nytt system eller att grundligt ändra en befintlig praxis), riskera andras integritet eller vara extremt opraktisk (till exempel, förfrågningar om information som finns på säkerhetskopiering system).

Där vi kan tillhandahålla informationsåtkomst och -korrigering, gör vi det gratis, utom där det skulle kräva en oproportionerlig ansträngning. Vi strävar efter att behålla våra tjänster på ett sätt som skyddar information från oavsiktlig eller skadlig förstörelse. På grund av detta kan vi inte, om du raderar information från våra tjänster, omedelbart radera återstående kopior från våra aktiva servrar och får inte ta bort information från våra backup-system.

INFORMATION VI DELAR

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Areff Systems AB om inte något av följande villkor gäller:

MED DITT SAMTYCKE

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer och personer utanför Areff Systems AB när vi har ditt samtycke till det. Vi kräver opt-in samtycke för delning av känslig personlig information.

FÖR EXTERN BEARBETNING

Vi tillhandahåller personliga uppgifter till våra företagspartners eller andra betrodda företag eller personer att processa det för oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. För tjänster som kräver överföring av personuppgifter till en tredje part, för att den tjänsten ska fungera, överförs informationen i enlighet med vår integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

AV JURIDISKA SKÄL

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Areff Systems AB om vi litar på att tillgång, användning, bevarande eller offentliggörande av informationen är rimligt nödvändig för att:

 • uppfylla tillämpliga lagar, regler, rättsliga processer eller verkställbar offentlig begäran.
 • tillämpa gällande användarvillkor, inklusive utredning av potentiella överträdelser.
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem.
 • skydda mot skada av rättigheter, egendom eller säkerhet från Google, våra användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåtet enligt lag.

Vi kan dela personligt identifierbar information offentligt och med våra partners – som förlag, annonsörer eller anslutna webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender om den allmänna användningen av våra tjänster.

Om Areff Systems AB är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, fortsätter vi att säkerställa sekretess för personlig information och ge berörda användare meddelande innan personlig information överförs eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi arbetar hårt för att skydda Areff System AB´s och våra användare från obehörig tillgång till eller obehörig förändring, avslöjande eller förstörelse av information vi håller. Särskilt:

 • Vi krypterar merparten av våra tjänster med SSL.
 • Vi granskar vår informationssamling, lagring och hantering, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig tillgång till våra system.
 • Vi begränsar tillgången till personlig information till anställda i Areff Systems AB, underleverantörer och konsulter som behöver ta del av informationen för att kunna processa den för oss och som omfattas av strikta avtalsförpliktelser och kan vara disciplinerade eller avslutade om de inte uppfyller dessa skyldigheter.

NÄR DENNA SEKRETESSPOLICY GÄLLER

Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av Areff Systems AB, men utesluter tjänster som har separata sekretesspolicyer som inte innehåller denna sekretesspolicy.

Vår integritetspolicy gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller privatpersoner, inklusive produkter eller webbplatser som kan visas för dig i sökresultat, webbplatser som kan inkludera Areff Systems AB-tjänster eller andra webbplatser som är länkade från våra tjänster. Vår integritetspolicy omfattar inte informationspraxis från andra företag och organisationer som annonserar våra tjänster.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SAMARBETE MED TILLSYNSMYNDIGHETER

Vi granskar regelbundet vår överensstämmelse med vår sekretesspolicy. Vi följer också flera självreglerande ramar, inklusive EU-USA: s Privacy Shield Framework. När vi får formella skriftliga klagomål kommer vi att kontakta den person som gjorde klagomålet att följa upp. Vi arbetar med lämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter som vi inte direkt kan lösa med våra användare.

FÖRÄNDRINGAR

Vår sekretesspolicy kan ändras från en tid till annan. Vi lägger till några ändringar av integritetspolicyerna på den här sidan och om förändringarna är signifikanta kommer vi att ge ett mer framträdande meddelande. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv för senare åtkomst.