Areff erbjuder RFID-produkter som kort, nyckelbrickor och läsare för samtliga passerkontrollsystem på marknaden. För att uppnå dina förväntningar och önskemål på färg och form arbetar vi med produktanpassning, så att den passar just er. Vi jobbar med både fysisk och logisk access och kan leverera en lösning som täcker såväl inpasseringskontroll som den dagliga inloggningen i din IT-miljö.

Läs mer om

Hög säkerhet

Uppskattningsvis två tredjedelar av alla aktiva passerkontrollsystem i Sverige är baserad på teknik som går att knäcka på under 1 sekund. Två tredjedelar av den återstående tredjedelen tar upp till 20 minuter att knäcka. Sedan har vi de säkra systemen…

För att få ett säkert passerkontrollsystem så krävs att kortet eller nyckelbrickan är baserad på en säker teknik och att den tekniken är aktiverad. Hög säkerhet kan man uppnå genom att använda t.ex. MIFARE® DESFire® EV2 som uppfyller Common Criteria certification EAL5+.

Areff har lång erfarenhet av och djup teknisk kunskap om säkra system, särskilt inom kort, nyckelbrickor och läsare. Vi hjälper dig gärna med din lösning.

Ett kort - alla system

Våra produkter kan användas i alla typer av RFID system eller passerkontrollsystem. Kort och nyckelbrickor kan också anpassas så att de fungerar i flera typer av system – ett kombikort eller en kombibricka. Vi anpassar kort och nyckelbrickor elektroniskt (programmering av RFID, EM-prox, MIFARE® Classic, MIFARE ® DESFire®) för att fungera med just dina system.

Färg och form

Personalisering av passerkort och nyckelbrickor tillför mervärde för dig som kund, inte bara genom dess tekniska funktion, utan också genom att vara anpassat grafiskt för dig eller din kunds syfte och behov. En väl genomförd personalisering gör produkterna mer användbara och förstärker kundens varumärke.

Vi anpassar kort och nyckelbrickor visuellt i färg och form samt med kundspecifika färgtryck eller lasergraverade logotyper och koder – ”Ditt kort” och ”Din Nyckelbricka”!

Vi erbjuder också