För identifiering av person i tjänsten, som utbildningsbevis och i olika typer av passerkontroller. Areff producerar färdiga ID- kort i små eller stora volymer som skickas direkt hem till varje specifik individ. Vi hjälper dig gärna med att bygga upp er egen produktion av ID-kort med plastkortsskrivare och tillhörande mjukvara. Dessutom erbjuder vi också besöks- och registreringssystem med tillhörande kortskrivare och RFID-läsare som enkelt integreras i era befintliga system.

Läs mer om

Ett kort – flera funktioner

Våra produkter kan användas i alla typer av kontaktchip och RFID-system eller passerkontrollsystem. Kort och nyckelbrickor kan också anpassas så att de fungerar i flera typer av system – ett kombikort eller en kombibricka. Vi anpassar kort och nyckelbrickor elektroniskt (programmering av RFID eller kontaktchip, EM-prox, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®) för att fungera med just dina system.

Använd personliga smarta kort SMART CARD för fysisk och digital åtkomst! Genom att använda PKI-chipkort med certifikat kan användare logga in på datorer utan lösenord, signera dokument digitalt och komma åt lokala resurser och molnresurser. Smartkort hjälper användare med en säkerhetslösning, allt-i-ett-lösning genom att kombinera PKI-certifikat med RFID-teknik och visuell identitet på ett kort.

Beställ smarta kort från Areff – enkelt, säkert och snabbt!

Uppskattningsvis två tredjedelar av alla aktiva passerkontrollsystem i Sverige är baserad på teknik som går att knäcka på under en enda sekund. Två tredjedelar av den återstående tredjedelen tar upp till 20 minuter att knäcka. Sedan har vi, turligt nog, de säkra systemen…

För att få ett säkert passerkontrollsystem så krävs att kortet eller nyckelbrickan är baserad på en säker teknik och att den tekniken är aktiverad. Hög säkerhet kan uppnås genom användning av t.ex. MIFARE® DESFire® EV2 som uppfyller Common Criteria Certification EAL5+. Areff har lång erfarenhet av och djup teknisk kunskap om säkra system, särskilt inom kort, nyckelbrickor och läsare. Vi hjälper dig gärna med din lösning.

Areff erbjuder olika former av tjänster för att underlätta och öka kvaliteten på vårt korterbjudande. Vi hjälper till med exempelvis utskick direkt till dina kunder eller anställda samt utläsningar av koder och data för att underlätta er administration. Vid behov erbjuder vi grafiska tjänster för att ta fram tryckunderlag för såväl kort som brev och kuvert.

Kontakta oss så hjälper vi dig med just den anpassning som du behöver.

Areff erbjuder ett komplett sortiment från FARGO®, världsledande tillverkare av högkvalitativa plastkortsskrivare. FARGO® är världens största och mest kända tillverkare av plastkortsskrivare och kända för sin oöverträffade kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. Det finns modeller av plastkortsskrivare för alla typer av behov, volym och användningsområde. Säker produktion – billig drift!

Vi erbjuder också