Areff producerar stora volymer RFID-kort och nyckelbrickor som förses med betalningsfunktion. Detta är den perfekta lösningen för betalning på ett avgränsat område eller under ett tidsbegränsat event, som till exempel på en idrottsarena, på ett högskoleområde, på en restaurang eller i samband med en utomhuskonsert. Vi producerar inte bara korten, utan kan också erbjuda dig ett komplett system.

Läs mer om

Hög säkerhet

Uppskattningsvis två tredjedelar av alla aktiva passerkontrollsystem i Sverige är baserade på teknik som går att knäcka på under en enda sekund. Två tredjedelar av den återstående tredjedelen tar upp till 20 minuter att knäcka. Men – turligt nog finns också de säkra systemen…

För att få ett säkert passerkontrollsystem krävs att kortet eller nyckelbrickan är baserad på en säker teknik, och att den tekniken är aktiverad. Hög säkerhet kan uppnås genom användning av t.ex. MIFARE® DESFire® EV2 som uppfyller Common Criteria Certification EAL5+.

Areff har inte bara lång erfarenhet av om säkra system, vi har också djup teknisk kunskap om dem. Särskilt inom kort, nyckelbrickor och läsare. Vi hjälper dig gärna med din lösning.

Personalisering av passerkort och nyckelbrickor tillför mervärde för dig som kund. Inte bara genom dess tekniska funktion, utan också genom att vara anpassat grafiskt för dig eller din kunds syfte och behov. En väl genomförd personalisering gör produkterna mer användbara och förstärker kundens varumärke.

Vi anpassar kort och nyckelbrickor visuellt i färg och form samt med kundspecifika färgtryck eller lasergraverade logotyper och koder – ”Ditt kort” och ”Din nyckelbricka”!

Areffs lösning för äkthetsintyg bygger på HID Global Trusted Tag® Services. Det bygger på en kombination av kryptografiskt säkrade NFC-taggar eller Bluetooth-beacons som kommunicerar via en molnbaserad autentisering. Detta ger en unik säkerställd identifiering av ett objekt som kan läsas av alla typer av NFC-enheter, såsom Android och iOS Smartphones. Lösningen är perfekt för att t.ex. verifiera äktheten för en märkt produkt och skapa en förbättrad konsumentupplevelse. Den kan exempelvis användas för att verifiera en vårdgivares närvaro i patientens hem (elektronisk besöksverifiering) eller annan form av närvaro, som vaktronder eller identifiering vid olika typer av underhåll.

Kort med NFC (Near Field Communication), på svenska närfältskommunikation, kan kommunicera med alla typer av läsare och smarttelefoner som stödjer NFC. NFC-tekniken är en standardbaserad trådlös kommunikationsteknik på frekvensen 13,56 Hz, som kan användas mellan kort och läsare eller mellan två läsare (peer-to-peer). Ordet närfältskommunikation kommer av att NFC-kommunicerande enheter (mobiler, busskort, kortläsare etc.) inte behöver kopplas fysiskt till varandra, utan ­endast vara i närheten av varandra för att utbyta information.

En mobil kan användas för att läsa information som ligger lagrad i en så kallad NFC-tagg. Den informationen kan exempelvis vara ett kommando till mobilen som säger åt den att slå på eller av trådlöst nätverk. Ett modernt visitkort kan också innehålla en NFC-tagg, vilken gör att all kontaktinformation skickas direkt in i mobilen när visitkortet hålls mot mobilens baksida.

Vi erbjuder också