VAD ÄR SERIX ID?

Serix iD erbjuder en trygg, flexibel och portabel metod för identifiering av både personer och produkter. Till exempel kan Serix iD tillämpas för att säkerställa identiteten online i olika situationer, såsom under övervakning av vakter i en byggnad, vid examensprov för att kontrollera auktorisering, eller vid hushållsnära tjänster som utförs av hantverkare, städföretag eller vårdgivare i hemmiljö.

Det är ofta av yttersta vikt att kunna verifiera en persons utbildningsnivå för att få tillträde till olika typer av utrymmen eller arbetsfordon. Serix iD möjliggör att närvaro kan kontrolleras och registreras vid olika tillfällen och i olika situationer på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Serix ID kan också vara till nytta för att verifiera äktheten hos en produkt eller för att identifiera en specifik underhållspunkt, exempelvis i en fabrik, på en flygplats eller i ett kärnkraftverk. Genom avläsningen erhåller användaren exakta instruktioner för att effektivt utföra underhållsåtgärder i anslutning till kontrollpunkten.

NÄR KAN MAN ANVÄNDA SERIX ID?

Serix ID är användbart i en mängd olika situationer där säker identifiering av personer eller produkter är nödvändig. Här är några exempel på användningsområden som direkt kan integreras via vår Serix-plattform:

 1. Identitetskontroll under vaktrondering.
 2. Passagekontroll vid vaktkurer och säkerhetskontroller.
 3. Närvarokontroll under tentamina.
 4. Personalidentifiering, såsom vid hushållsnära tjänster.

Dessutom kan Serix ID integreras med andra system för att:

 1. Koppla rätt utbildningsnivå till olika funktioner, som att starta fordon som truckar eller liknande.
 2. Verifiera äktheten hos produkter.
 3. Fungera som kontrollpunkt vid underhåll av maskiner eller produkter.
 4. Säkerställa inventering av produkter.
 5. Hantera produktuthyrning.
 6. Skapa geopunkter för inomhusbruk.
SÅ FUNGERAR DET!
 1. Serix ID-taggen, vilken kan vara ett kort, en nyckelbricka eller en annan typ av tagg, scannas av med en smartphone.
 2. Informationen som läses av skickas via internet till Secure Verification Service – SVS.
 3. SVS verifierar Serix ID-taggens äkthet.
 4. Graphical Design Services – GDS funktionen integrerar identitetens information (status, design, bilder, namn etc.) från användarplattformen (Serix IAM) och presenterar den visuellt.
 5. Resultatet visas på smartphonen