OM AREFF

Är det dumt att tro att ett litet företag från landets sydöstra hörn ska kunna bli en aktör i världsklass? Kanske.

För snart 20 år sedan bestämde sig Bernt Karlsson för att strunta i det. Det gjorde han rätt i. Idag är Areff en av marknadens mest anlitade leverantörer av elektronisk identifiering av personer och produkter. Vi har gjort oss ett namn i branschen tack vare teknisk kompetens och förståelse för våra kunders behov. På det spåret tänker vi fortsätta.

Vi arbetar med ID Management – ett begrepp som rymmer allt från enklare produkter för passerkontroll till mer omfattande systemlösningar, helt anpassade efter dina behov.

Det vi sysslar med är ofta mycket komplext. Vi gör det för att vi tycker att det är intressant, men framför allt för att du inte ska behöva tänka på det. Du gör din grej. Vi ser till att du kan göra det enkelt och säkert.

Vi är stolta över

FR2000

Ledningssystem FR2000

Areff är certifierat för FR2000, vilket är ett ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd, Kompetens och Socialt ansvarstagande.

Läs mer

Vårt certifierade ledningssystem omfattar ett målmedvetet sätt att jobba med utveckling och ständiga förbättringar. Systemet beskriver en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Läs mer om FR2000 på http://www.fr2000.se

Kreditbetyg AAA sedan 2016

AAA – är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få.

Läs mer

Kräver att aktiebolaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjuktur. Areff har haft kreditbetyget AAA sedan 2016.

R-licens

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Läs mer

Areff är R-licensierade och ett rekommenderat företag, vilket betyder att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Läs mer på: https://rlicens.se/org/40301

ID06 partner - Kort

Areff Systems AB ID06 Partner för ID06-kort. 

Läs mer

Det betyder att vi är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Läs mer om våra ID06 tjänster på beställlid06.se

Made in Blekinge 2020

Tilldelas företag som skapar intäkter till regionen. Priset är instiftat av Ronneby kommun, Karlshamn kommun och Karlskrona kommun.

Läs mer

Areff tilldelas priset då de har en stark utveckling och ligger i framkant inom en rad områden i sin bransch. Ledningen fäster stor vikt vid att främja entreprenörskap och lokal platsutveckling. Det bevisas genom att fortfarande vara fast förankrade i den lokala myllan samtidigt som man fortsätter utvecklas på den internationella säkerhetsmarknaden.

Årets Företagare 2015

Årets Företagare är Företagarnas största utmärkelse.

Läs mer

Årets Företagare är Företagarnas största utmärkelse. 2015 blev Areff Årets företagare i Ronneby, Årets företagare i Bleking och kammade också hem en tredjeplats som Årets företagare i Sverige.

Årets Företagare har gamla anor. Redan för över 80 år sedan delades föregångare till dagens utmärkelse ut. Från mitten av 1980-talet har Årets Företagare korats lokalt och sedan 2007 väljs även en vinnare för hela landet.

Följande kriterier avgör vilka som kan komma ifråga för utmärkelsen: https://www.foretagarna.se/arets-foretagare/om-tavlingen/kriterier/

DI Gasell

DI Gasell 2017, mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Läs mer

Dessa kriterier behöver man uppfylla för att bli Gasell:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Superföretag

Superföretag 2017, som är en utmärkelse som delas ut av Bisnode och Veckans Affärer.

Läs mer

Superföretag är en rankning av de mest framgångsrika svenska aktiebolagen. Urvalet och rangordningen baseras på företagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren och är en sammanvägning av tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

Det är endast en knapp promille av Sveriges företag som uppfyller kraven och kan titulera sig Superföretag.

Partners

Vi arbetar med företag från en rad olika branscher. Här är några av dem.

HID Global

Areff är Gold partner till HID Global som är världens främsta leverantör av produkter för tillförlitliga identiteter. Areff säljer och använder produkter och tjänster från HID Global inom tre huvudsakliga områden.

RFID Kort och Taggar
HID IDT har lång erfarenhet av säker, beröringsfri teknik, inklusive transponder- och läsarmoduler. De erbjuder en bred portfölj av beprövade RFID kort och taggar för olika marknader såsom fysisk och logisk access, betallösningar, spårning av tillgångar och logistik, avfallshantering, djur-ID, detaljhandel och tillverkning, samt hälsovård.

Fysisk och Logisk access
HID PACS erbjuder läsarna baserade på HID Global´s SEOS plattform som är utmärkta för både nya och befintliga system. De stödjer både äldre och mer moderna RFID teknologier baserade på t.ex. MIFARE® och iCLASS™. Utöver detta kan läsarna även hantera Mobile Access, vilket möjliggör en säker identifiering med en Bluetooth kompatibel smartphone. Möjlighet att använda Open Supervised Device Protocol (OSDP™) samt en robust konstruktion och certifierad hårdvara ger läsarna ett högklassigt skydd

Plastkortskrivare
HID Fargo® är världens största och mest kända plastkortsskrivartillverkare och är kända för sin oöverträffade kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. Det finns kortskrivarmodeller för alla typer av behov, volym och användningsområde. Säker produktion – Billig drift!
Areff har använt Fargo® produkter internt under många år och kan produkterna och vet att de fungerar. Med den erfarenheten i ryggen är vi väldigt bekväma i att sälja Fargo® plastkortsskrivare.

Areff har en lång erfarenhet av att jobba med HID och är väldigt komfortabla med att använda deras  produkter i våra egna lösningar. Tillförlitlig funktion över tid talar sitt tydliga språk.

Idesco

Areff säljer läsare från Idesco som idag används i en mängd olika säkerhetsinstallationer på den nordiska marknaden. Läsarna kännetecknas av att vara robusta, flexibla högsäkerhets RFID-läsare som är enkla att installera. Till exempel klarar Idescos läsare mycket låga temperaturer och andra hårda förhållanden vilket kan vara avgörande för systemets livskraft.

Areff har en lång historia med Idesco och deras höga kvalité på produkter och support ger oss en trygghet i våra gemensamma affärer.

TLab West

Areff samarbetar och säljer Tlab Wests innovativa säkerhetsprodukter som används i många av Europas största säkerhetsinstallationer. Tlab West har lång erfarenhet och hög kompetens inom tekniska säkerhetssystem vilket gör dem till ett välrenommerat namn inom säkerhetsbranschen. Idag är TLab West ett av marknadens ledande utvecklingsföretag inom avancerad säkerhetsteknik.

Våra kunders respons på Tlabs produkter samt Areffs och Tlabs till varandra kompletterande erfarenhet och spetskunskap inom säkerhetsområdet gör Tlab till en väldigt bra partner för Areff.