OM AREFF

Är det dumt att tro att ett litet företag från landets sydöstra hörn ska kunna bli en aktör i världsklass? Kanske.

För snart 20 år sedan bestämde sig Bernt Karlsson för att strunta i det. Det gjorde han rätt i. Idag är Areff en av marknadens mest anlitade leverantörer av elektronisk identifiering av personer och produkter. Vi har gjort oss ett namn i branschen tack vare teknisk kompetens och förståelse för våra kunders behov.

Sedan våren 2022 är Areff en del utav Seriline och finns numera representerade på fyra orter runtom i Sverige med målet att vara den ledande aktören inom identity and access management (IAM). 

Vi arbetar med ID Management – ett begrepp som rymmer allt från enklare produkter för passerkontroll till mer omfattande systemlösningar, helt anpassade efter dina behov.

Det vi sysslar med är ofta mycket komplext. Vi gör det för att vi tycker att det är intressant, men framför allt för att du inte ska behöva tänka på det. Du gör din grej. Vi ser till att du kan göra det enkelt och säkert.

Vi är stolta över

FR2000

Ledningssystem FR2000

Areff är certifierat för FR2000, vilket är ett ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd, Kompetens och Socialt ansvarstagande.

Vårt certifierade ledningssystem omfattar ett målmedvetet sätt att jobba med utveckling och ständiga förbättringar. Systemet beskriver en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
Läs mer om FR2000 på http://www.fr2000.se

Kreditbetyg AAA sedan 2016

AAA – är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få.

Kräver att aktiebolaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjuktur. Areff har haft kreditbetyget AAA sedan 2016.

R-licens

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Areff är R-licensierade och ett rekommenderat företag, vilket betyder att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Läs mer på: https://rlicens.se/org/40301

ID06 partner - Kort

Areff Systems AB ID06 Partner för ID06-kort. 

Det betyder att vi är ackrediterade (godkända) leverantörer enligt ID06. Läs mer om våra ID06 tjänster på beställlid06.se

Made in Blekinge 2020

Tilldelas företag som skapar intäkter till regionen. Priset är instiftat av Ronneby kommun, Karlshamn kommun och Karlskrona kommun.

Areff tilldelas priset då de har en stark utveckling och ligger i framkant inom en rad områden i sin bransch. Ledningen fäster stor vikt vid att främja entreprenörskap och lokal platsutveckling. Det bevisas genom att fortfarande vara fast förankrade i den lokala myllan samtidigt som man fortsätter utvecklas på den internationella säkerhetsmarknaden.

Superföretag

Superföretag 2017, som är en utmärkelse som delas ut av Bisnode och Veckans Affärer.

Superföretag är en rankning av de mest framgångsrika svenska aktiebolagen. Urvalet och rangordningen baseras på företagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren och är en sammanvägning av tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

Det är endast en knapp promille av Sveriges företag som uppfyller kraven och kan titulera sig Superföretag.

Whistleblowing

Whistleblowing är en process som gör det möjligt för Seriline Groups medarbetare, konsulter, leverantörer och andra intressenter att rapportera överträdelser av lag, Serilines uppförandekod eller andra allvarliga oegentligheter inom Seriline.

VARFÖR

Det är av stor betydelse för Seriline att skydda bolaget, våra medarbetare, leverantörer, kunder, miljön och samhället som helhet mot allvarliga oegentligheter som Seriline på något sätt skulle kunna vara inblandat i. Om allvarliga oegentligheter kan upptäckas på ett tidigt stadium, har Seriline en bättre möjlighet att förebygga riskerna och begränsa skadorna. Det är till fördel inte bara för Seriline utan också för våra medarbetare och andra intressenter. Seriline har därför infört en möjlighet att rapportera allvarliga incidenter genom flera olika rapporteringskanaler.

VAD KAN RAPPORTERAS?

Exempel på allvarliga överträdelser som kan rapporteras:

  • Mutor och korruption
  • Bedrägerier
  • Intressekonflikter
  • Otillbörliga konkurrensbeteenden
  • Felaktiga upphandlingar
  • Otillåten hantering av insider-information
  • Stöld och förskingring
  • Trakasserier
  • Brott mot mänskliga rättigheter

HUR KAN DU RAPPORTERA?

Serilines webbaserade Whistleblowing-kanal är tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Rapporter genom Whistleblowing-kanal kan göras helt anonymt.
Du kan rapportera här.