När det kommer till personliga biljetter är det av största vikt att tekniken fungerar och att flödet av inpasserande flyter på bra. Vi producerar RFID-kort för bland annat transporter inom kollektivtrafiken, färdiga att användas direkt i det befintliga systemet. RFID-korten kommer också väl till hands vid sport- och kulturevenemang där biljett krävs för att komma in på området.

Läs mer om

Personliga utskick

Areff erbjuder olika former av tjänster för att underlätta och öka kvaliteten på vårt korterbjudande. Vi hjälper till med exempelvis utskick direkt till dina kunder eller anställda samt utläsningar av koder och data för att underlätta er administration. Vid behov erbjuder vi grafiska tjänster för att ta fram tryckunderlag för såväl kort som brev och kuvert.

Kontakta oss så hjälper vi dig med just den anpassning som du behöver.

Uppskattningsvis två tredjedelar av alla aktiva passerkontrollsystem i Sverige är baserad på teknik som går att knäcka på under en enda sekund. Två tredjedelar av den återstående tredjedelen tar upp till 20 minuter att knäcka. Sedan har vi, turligt nog, de säkra systemen…

För att få ett säkert passerkontrollsystem så krävs att kortet eller nyckelbrickan är baserad på en säker teknik och att den tekniken är aktiverad. Hög säkerhet kan uppnås genom användning av t.ex. MIFARE® DESFire® EV2 som uppfyller Common Criteria Certification EAL5+. Areff har lång erfarenhet av och djup teknisk kunskap om säkra system, särskilt inom kort, nyckelbrickor och läsare. Vi hjälper dig gärna med din lösning.

Personalisering av passerkort och nyckelbrickor tillför mervärde för dig som kund. Inte bara genom dess tekniska funktion, utan också genom att vara anpassat grafiskt för dig eller din kunds syfte och behov. En väl genomförd personalisering gör produkterna mer användbara och förstärker kundens varumärke.

Vi anpassar kort och nyckelbrickor visuellt i färg och form samt med kundspecifika färgtryck eller lasergraverade logotyper och koder – ”Ditt kort” och ”Din nyckelbricka”!

Vi erbjuder också