Areff producerar stora volymer RFID kort för betalning på publika transporter, färdiga att användas direkt i kundens system. Vi bestyckar kort eller nyckelbrickor med biljett- och betalningsfunktion. Den perfekta lösningen för betalning på ett avgränsat område eller under ett tidsbegränsat event såsom en idrottsarena, ett högskoleområde eller en utomhuskonsert. Vi gör inte bara korten, vi kan erbjuda dig ett komplett system.

Läs mer om

Personliga utskick

Vi erbjuder olika former av tjänster för att underlätta och öka kvalitén på vårt korterbjudande.

Vi hjälper till med utskick direkt till dina kunder eller anställda samt utläsningar av koder och data för att underlätta er administration. Vid behov erbjuder vi grafiska tjänster för att ta fram tryckunderlag för såväl kort som brev och kuvert.

Kontakta oss så hjälper vi dig med just den anpassning som du behöver.

Hög säkerhet

Uppskattningsvis två tredjedelar av alla aktiva passerkontrollsystem i Sverige är baserad på teknik som går att knäcka på under 1 sekund. Två tredjedelar av den återstående tredjedelen tar upp till 20 minuter att knäcka. Sedan har vi de säkra systemen…

För att få ett säkert passerkontrollsystem så krävs att kortet eller nyckelbrickan är baserad på en säker teknik och att den tekniken är aktiverad. Hög säkerhet kan man uppnå genom att använda t.ex. MIFARE® DESFire® EV2 som uppfyller Common Criteria certification EAL5+.

Areff har lång erfarenhet av och djup teknisk kunskap om säkra system, särskilt inom kort, nyckelbrickor och läsare. Vi hjälper dig gärna med din lösning.

Färg och form

Personalisering av passerkort och nyckelbrickor tillför mervärde för dig som kund, inte bara genom dess tekniska funktion, utan också genom att vara anpassat grafiskt för dig eller din kunds syfte och behov. En väl genomförd personalisering gör produkterna mer användbara och förstärker kundens varumärke.

Vi anpassar kort och nyckelbrickor visuellt i färg och form samt med kundspecifika färgtryck eller lasergraverade logotyper och koder – ”Ditt kort” och ”Din Nyckelbricka”!

Vi erbjuder också