Läsare

Läsare för access och passage

Läsaren är det som syns mest i ett säkerhetssystem. Läsarna läser data från identifieringsbrickor, biometriska mönster och knappsatser som vidarebefordras till det överliggande säkerhetssystemet.

Följaktligen kan en läsares pålitlighet vara avgörande för hela systemets funktionalitet. Till exempel kan läsare som klarar låga temperaturer och andra hårda förhållanden vara avgörande för systemets livskraft. Framför allt måste läsarna garantera säkerheten i systemet.

Våra läsarna är robusta, flexibla högsäkerhets RFID-läsare som är enkla att installera. Detta gör läsarna mycket väl anpassade för direkt installation i CISS, men även i andra förekommande passer- och säkerhetssystem på marknaden.

Spara kundvagn