Areff har lång erfarenhet av RFID i industriella applikationer och erbjuder RFID taggar, etiketter och läsare som lämpar sig väl för styrning av produktionsflöden, lagerhantering och leveransflöden.

Vi erbjuder RFID-taggar och läsare som fungerar stabilt under lång tid och i tuffa miljöer men också enklare etiketter för volymmärkning.

Läs mer om

Tuffa miljöer

Areff har taggar som klarar väldigt tuffa miljöer. Vad betyder det då?

En tuff miljö (Harsh Environment) kan generellt beskrivas som en miljö där det är svårt eller omöjligt att överleva. Det ryska Sibiriens extrema kyla, -70 ° C, eller den extrema värmen i Saharaöknen, 57 ° C, kan anses vara svåra miljöer för människor. En hård miljö kan också förstås vara en miljö som en enhet inte var avsedd för.

För en produkt baserad på elektronik, såsom en RFID-tagg eller läsare, omfattar en tuff miljö driftstemperaturer utanför området -30 ° C till 120 ° C. Även kemisk påverkan såsom saltvatten, fukt, bränsle, skadliga gaser och magnetiska påverkningar från elektromagnetism har påverkan på RFID-produkter. Den vanligaste påverkan är mekaniska spänningar, såsom vibration, chock och tryck.

Var och en av ovanstående bidrar till den miljö som produkten befinner sig i. Om någon av dessa eller flera i kombination pressar produktens kapacitet till sina gränser, då betraktas det som en tuff miljö.

Långa läsavstånd

De passiva RFID-taggarna har ingen intern strömförsörjning. Taggen får tillräckligt mycket ström från läsaren för att kunna skicka ett svar. Detta tack vare att läsarens antenn genom induktion skapar en tillräcklig spänning i taggen. Antennen i passiva taggar är designad för att ta emot från inkommande signal och även skicka en utgående signal. Svaret från en passiv tagg är inte alltid bara ett id-nummer utan kan vara mer komplext, till exempel information från ett integrerat minne.

Passiva taggar har kapacitet att läsas från 11 cm upp till 10 meter beroende på vilken standard man använder och även på hur omgivning ser ut.

För att få till läsavstånd uppemot och ibland över 10 meter krävs att man använder taggar och läsare baserade på UHF (Ultra High Frequency).

Vi erbjuder också