I många olika typer av verksamheter är ordning och reda högst nödvändigt för att det ska fungera. Med produktmärkningslösningar från Areff kan du få full kontroll, oavsett om du arbetar inom exempelvis bibliotek, med större mängder avfallskärl, produktbesiktning eller i Internet of Things-baserade miljöer. Produktidentifieringen gör arbetet enklare och mer effektivt, helt enkelt.

Läs mer om

Äkthetsintyg – Trusted Identity

Areffs lösning för äkthetsintyg bygger på HID Global Trusted Tag® Services. Det bygger på en kombination av kryptografiskt säkrade NFC-taggar eller Bluetooth-beacons som kommunicerar via en molnbaserad autentisering. Detta ger en unik säkerställd identifiering av ett objekt som kan läsas av alla typer av NFC-enheter, såsom Android och iOS Smartphones. Lösningen är perfekt för att t.ex. verifiera äktheten för en märkt produkt och skapa en förbättrad konsumentupplevelse. Den kan exempelvis användas för att verifiera en vårdgivares närvaro i patientens hem (elektronisk besöksverifiering) eller annan form av närvaro, som vaktronder eller identifiering vid olika typer av underhåll.

Kort med NFC (Near Field Communication), på svenska närfältskommunikation, kan kommunicera med alla typer av läsare och smarttelefoner som stödjer NFC. NFC-tekniken är en standardbaserad trådlös kommunikationsteknik på frekvensen 13,56 Hz, som kan användas mellan kort och läsare eller mellan två läsare (peer-to-peer). Ordet närfältskommunikation kommer av att NFC-kommunicerande enheter (mobiler, busskort, kortläsare etc.) inte behöver kopplas fysiskt till varandra, utan ­endast vara i närheten av varandra för att utbyta information.

En mobil kan användas för att läsa information som ligger lagrad i en så kallad NFC-tagg. Den informationen kan exempelvis vara ett kommando till mobilen som säger åt den att slå på eller av trådlöst nätverk. Ett modernt visitkort kan också innehålla en NFC-tagg, vilken gör att all kontaktinformation skickas direkt in i mobilen när visitkortet hålls mot mobilens baksida.

Om en RFID- eller NFC-tagg inkluderas i en befintlig produkt, har en kommunikationspunkt för internet skapats. Föreställ dig följande: Ett företag tillverkar cyklar. I styret på varje cykel monteras en NFC-tagg som i sig har en webblänk till företagets användarportal. Webblänken i varje cykel är unik för varje cykel vilket gör att första gången ägaren läser taggen ombeds denne att logga in, skapa ett konto och koppla sin nyinköpta cykel till sitt konto. Detta blir en häftig upplevelse för kunden när cykeln kommunicerar med den som cyklar. Varje gång användaren läser taggen kan denne få unika erbjudanden, information om sin cykel eller olika typer av cykel-events, möjlighet att beställa gadgets, reservdelar och mycket mer. Samtidigt har företaget direktkontakt med sina slutkunder och skapar underlag för olika typer av kundkampanjer.

Samma princip kan användas på andra typer av produkter och kan också kombineras med annan typ av information, såsom personen position, väder och ålder på personen. Möjligheterna är obegränsade…

Med ”sakernas internet” (på engelska Internet of Things, IoT) menas vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. De kan styras eller utbyta data över nätet. Nätverket gör att sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser. Det underlättar för den fysiska världen att integreras närmare med datasystem. När sakernas internet innehåller sensorer och ställdon blir det ett exempel på cyberfysiska system, dit också intelligenta hus, smarta elnät, digitala assistenter och intelligenta transportsystem hör.

Med hjälp av en RFID-tagg, en NFC-tagg eller beacon kan man enkelt få produkter som inte tidigare har varit uppkopplade att bli en del av sakernas internet.

Industri 4.0, Industrie 4.0, Industry 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen är en samlingsterm för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier. Konceptet har koppling till sakernas internet och ger att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Konceptet ses som en lösning för återindustrialisering av västvärlden. Med hjälp av en RFID-tagg, en NFC-tagg eller beacon kan man enkelt få produkter som inte tidigare har varit uppkopplade att bli en del av sakernas internet och därmed fungera i en lösning som baserar sig på INDUSTRI 4.0.

Vi erbjuder också