Serix IAM – Ett Överordnat System för Innovativ Identitetshantering

Ett överordnat system fungerar som navet i er identitetshantering. Vanligtvis har organisationer flera olika källsystem, såsom AD (Active Directory/Entra ID), HR-system och system som använder identiteter för olika tjänster såsom passersystem, follow-me print och hantering av ID-kort. Dessa system administreras och övervakas genom olika gränssnitt. Med ett överordnat system integreras dessa källsystem mot det överordnade systemet, vilket ger administratören ett enhetligt gränssnitt.

Ett överordnat system fungerar som ett extra lager ovanpå de befintliga systemen och ersätter sällan någon befintlig mjukvara eller hårdvara. Det innebär att organisationen inte riskerar att förlora någon funktionalitet i de befintliga systemen, eftersom de fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som tidigare. Dessutom möjliggör ett överordnat system användning av flera olika målsystem, vilket ger flexibilitet och undviker att organisationen låser sig till ett enda system.

För personer, identitetsbärare, behörigheter och tillhörigheter.

Serix IAM är ett kraftfullt verktyg för att hantera en persons identitet över flera system. Genom att hämta personuppgifter från tillförlitliga källor som HR-system eller personalsystem och integrera dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar säkerställs att alla system alltid är uppdaterade. Dessutom möjliggör Serix IAM att tilldela tillhörigheter såsom datorer, mobiltelefoner och andra arbetsrelaterade tillgångar, vilket ger fullständig kontroll.

För organisationens personal finns flera verktyg tillgängliga för att själva administrera sina personuppgifter, exempelvis via en självservicestation eller användarportal.

Serix IAM-systemet kan antingen installeras i kundens befintliga IT-miljö eller erbjudas som en molntjänst. Ingen klientinstallation krävs, all administration sker via ett intuitivt webbgränssnitt. Användarna kan enkelt hantera sina identitetsbärare och behörigheter via självservicestationen och användarportalen.

Fem anledningar till att investera i ett överordnat system:

 1. Användarvänlighet: Genom att erbjuda ett enda gränssnitt för flera olika system förenklas användarupplevelsen. Användarna behöver endast lära sig ett gemensamt gränssnitt istället för att hantera flera olika.
 2. Automatisering och kostnadseffektivitet: Möjligheten att skapa smarta, automatiserade flöden och processer kan leda till en ökad kostnadseffektivitet och en snabbare avkastning på investeringen (ROI).
 3. Ökad kontroll och realtidsöverblick: Genom att samla information från flera system på en plats ger ett överordnat system en överblick över verksamheten i realtid, vilket ökar kontrollen och underlättar beslutsfattandet.
 4. Förenkla och effektivisera säkerhetsarbetet: Genom att ha all information samlad på ett ställe kan säkerhetsarbetet förenklas och effektiviseras. Det blir lättare att hantera och övervaka säkerhetsaspekterna i verksamheten.
 5. Flexibilitet: Genom att behålla de befintliga systemen och lägga till ett överordnat lager får man en flexibel lösning. Detta gör det möjligt att behålla de ursprungliga systemen samtidigt som man väljer de leverantörer som passar bäst för verksamheten.

En gemensam plattform för flera system – oavsett fabrikat

– är avgörande för att effektivisera administrationen för fastighetsägare. Ofta använder fastighetsägare olika passersystem för att möta olika behov i en fastighet, vilket kan leda till ökad administration. De olika leverantörerna specialiserar sig på att lösa specifika behov genom att erbjuda olika typer av lösningar, både online och offline.

Genom att integrera samtliga underliggande system till ett överordnat system ökar kontrollen och säkerheten för verksamheten. Vår erfarenhet visar att detta leder till en smidigare, automatiserad och kostnadseffektivare hantering av identitets- och accesskontroll. Som användare behöver du endast behärska ett användargränssnitt för att administrera flera olika system, vilket sparar tid och resurser som kan fokuseras på kärnverksamheten.

SERIX IAM I KORTHET:

 • Hanterar flera kategorier av personer från olika källor.
 • Hanterar olika typer av identitetsbärare såsom kort, nyckelbrickor och mobila nycklar.
 • Hanterar tillhörigheter kopplade till anställningen eller tillfälligt lånade.
 • Erbjuder en självservicestation och användarportal för enkel administrering.
 • Integrerar med externa system såsom passersystem och utskriftshantering.
 • Erbjuder möjligheten att tillverka kort antingen lokalt eller genom beställning till Seriline.
 • Kan driftsättas antingen hos kunden eller som en molntjänst.

RÄTT PERSON MED RÄTT BEHÖRIGHET

Att ha rätt person med rätt behörighet är avgörande för säkerheten och effektiviteten inom en organisation. Genom att koppla attribut från källsystemet via Serix IAM till behörigheter i andra externa system säkerställs att alla behörigheter är korrekt uppdaterade. Till exempel kan en persons avdelningstillhörighet kopplas till en accessgrupp i passersystemet. Detta innebär att tillgången i passersystemet automatiskt uppdateras om personen byter avdelning eller befattning. När en persons anställning avslutas blockeras automatiskt alla behörigheter i samtliga anslutna system.

GDPR & LOGGNING

Att logga aktiviteter och förändringar inom Serix IAM är avgörande för att säkerställa översikt och ansvar. Genom att ha en fullständig logg kan administratören snabbt identifiera vem som har utfört vilka åtgärder och vad som har föranlett förändringar på en persons profil. Detta ger ökad insyn och underlättar för effektiv hantering av identiteter och behörigheter.

När det gäller loggning och GDPR är det av yttersta vikt att följa dataskyddsförordningens principer för att säkerställa skyddet av personlig information. Det innebär att vara transparent kring insamling och användning av data, minimera insamlingen av onödiga uppgifter och se till att loggarna inte bryter mot individens rättigheter till privatliv och dataskydd.

Sammanfattningsvis är det viktigt att balansera loggningens fördelar med skyddet av individens dataskyddsrättigheter. Genom att följa GDPR:s principer kan man dra nytta av ökad översikt och insyn i systemet samtidigt som man bevarar integriteten och följer lagliga krav.

VARFÖR VÄLJA OSS?

 1. Senaste tekniken: Vi erbjuder den senaste tekniken och har implementerat våra smarta lösningar hos några av Sveriges största företag, organisationer, kommuner och landsting.
 2. Erfarenhet och kompetens: Vi har erfarna medarbetare och djup kompetens för att ta fram den bästa lösningen som passar just er verksamhet. Vi vet vad som fungerar bäst för olika typer av organisationer.
 3. Systemoberoende plattform: Vår plattform är systemoberoende, vilket innebär att ni äger er egen data och kan välja att byta ut det överordnade systemet i framtiden om så önskas.
 4. Enkel och effektiv modell: Vi arbetar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service. Vi strävar efter att göra processen så smidig och effektiv som möjligt för våra kunder.
 5. Fördelar för er verksamhet: Genom att välja oss får ni fördelar såsom förenklad administration, ökad säkerhet, automatiserade flöden och processer samt en god return on investment (ROI).

Välkommen som kund hos oss! Vi ser fram emot att hjälpa er med era behov och krav för en framgångsrik identitetshantering och säkerhetslösning.

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA INTEGRATIONER:

Access control system integrationer:

 • ASSA ARX
 • ASSA Aptus
 • ASSA QLIQ
 • ASSA Mobile keys 
 • Bitwards Mobile keys 
 • Bravida Integra
 • RCO R-Card M5
 • Parakey
 • Stanley SSM
 • SALTO Space
 • Vanderbilt Omnis
 • Pelco Esmikko
 • Lenel OnGuard
 • Dormakaba Exos
 • Schneider Security Expert
 • Traka nyckel och förvaringsskåp
 • Pacom Unison

 

Övriga integrationer:

 • Entra ID
 • WorkDay HR system 
 • e-charging 
 • Hunter rörpostsystem 
 • Copy print, Canon etc
 • SSG utbildningssystemet för svensk industri
 • Actor bokningssystem
 • Bibliotekssystem
 • Active Directory
 • HSA
 • Kontek lön
 • VITEC Fastighetsdata
 • Inera
 • AMQP
 • SQL
 • Sats
 • Sodexo
 • Textilia
 • Iloq S10
 • Fast API