På såväl arbetsplatser som i studiemiljöer är det av vikt att tillgången till särskild information begränsas till rätt personer. Med det sagt är det också viktigt att säkerheten inte påverkar enkelheten i arbetet. Tack vare våra smarta lösningar inom personidentifiering kan säkerhet och funktion gå hand i hand.

Läs mer om

Follow Me - Säkra dina utskrifter

FollowMe-utskrift förenklar arbetsflödet för att minimera utskriftsspill, skydda konfidentiella dokument och öka användarnas produktivitet. Areff levererar läsare, kort och nyckelbrickor för att på ett enkelt sätt aktivera FollowMe funktionerna i din skrivarlösning.

Använd personliga smarta kort SMART CARD för fysisk och digital åtkomst! Genom att använda PKI-chipkort med certifikat kan användare logga in på datorer utan lösenord, signera dokument digitalt och komma åt lokala resurser och molnresurser. Smartkort hjälper användare med en säkerhetslösning, allt-i-ett-lösning genom att kombinera PKI-certifikat med RFID-teknik och visuell identitet på ett kort.

Beställ smarta kort från Areff – enkelt, säkert och snabbt!

Areff erbjuder olika former av tjänster för att underlätta och öka kvaliteten på vårt korterbjudande. Vi hjälper exempelvis till med utskick direkt till dina kunder eller anställda samt utläsningar av koder och data för att underlätta er administration. Vid behov erbjuder vi grafiska tjänster för att ta fram tryckunderlag för såväl kort som brev och kuvert.

Kontakta oss så hjälper vi dig med just den anpassning som du behöver.

Kort med NFC (Near Field Communication), på svenska närfältskommunikation, kan kommunicera med alla typer av läsare och smarttelefoner som stödjer NFC. NFC-tekniken är en standardbaserad trådlös kommunikationsteknik på frekvensen 13,56 Hz, som kan användas mellan kort och läsare eller mellan två läsare (peer-to-peer). Ordet närfältskommunikation kommer av att NFC-kommunicerande enheter (mobiler, busskort, kortläsare etc.) inte behöver kopplas fysiskt till varandra, utan ­endast vara i närheten av varandra för att utbyta information.

En mobil kan användas för att läsa information som ligger lagrad i en så kallad NFC-tagg. Den informationen kan exempelvis vara ett kommando till mobilen som säger åt den att slå på eller av trådlöst nätverk. Ett modernt visitkort kan också innehålla en NFC-tagg, vilken gör att all kontaktinformation skickas direkt in i mobilen när visitkortet hålls mot mobilens baksida.

Läsaren är det som syns i ett identifierings- eller säkerhetssystem. Läsarna läser data från identifieringsbrickor, biometriska mönster och knappsatser till systemet. Följaktligen kan en läsares pålitlighet vara avgörande för hela systemets funktionalitet. Areff har olika typer av läsare för passerkontrollsystem men också för kontorsfunktioner såsom PC-inloggning eller FollowMe lösningar för utskrifter. Vi erbjuder också industriella läsare där stabil kontinuerlig drift under lång tid är viktigt för systemets prestanda.

Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av läsare som är lämplig, kontakta oss gärna så hjälper vi dig att välja läsare.

Vi erbjuder också