Att både äta kakan och ha den kvar


På drygt ett halvsekel har SafeTeam vuxit från ett litet tvåmansföretag till ett av Sveriges största säkerhetsbolag med över 180 anställda. En starkt bidragande orsak till bolagets framgång är att det ända sedan starten 1968 har erbjudit en service i särklass.

Dit har man nått genom att målmedvetet arbeta för att kvalitetssäkra alla produkter och systemlösningar i samtliga led. Företaget har ett ständigt pågående kvalitetsarbete med fokus på förbättring, säkerhet och effektivisering och kan därigenom säkerställa att slutkunderna får hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Den höga ambitionsnivån ställer givetvis också motsvarande höga krav på underleverantörerna.

Kvalitet i alla led

”Vi tillhandahåller ett brett utbud av säkerhetslösningar”, säger Victor Muszynski, som är inköpschef på SafeTeam. ”Det kan vara allt från lås, inbrottsskydd, larm, kameror, dörrautomatik och brandskydd. Kunderna och behoven skiftar, men vi arbetar ofta med fastighetsförvaltare, industrier, kontor, butiker och offentlig verksamhet.”

“Vi ser inga som helst skäl till att byta eller att släppa in någon annan. Areff har en service och en leveranssäkerhet som är toppen, faktiskt helt outstanding.”
Victor Muszynski, inköpschef SafeTeam

Ett viktigt och snabbt växande affärsområde är passersystem.

”Vi installerar ett stort antal passersystem varje år och med det följer inköp av runt 35 000 nyckelbrickor, passerkort, taggar och liknande. När vi häromåret bestämde oss för att se över våra leverantörer kom vi i kontakt med Areff som redan från första mötet ingav en bra känsla och så småningom också lämnade ett bra anbud”, berättar Victor.

Det blev affär och sedan 2017 är Areff ensam leverantör av tillbehör till SafeTeams passersystem.  ”Vi ser inga som helst skäl till att byta eller att släppa in någon annan. Areff har en service och en leveranssäkerhet som är toppen, faktiskt helt outstanding”, sammanfattar Victor.

Professionalitet och kreativa lösningar

Förtroendet har bara växt med tiden. ”Avtalade leveranser, specialbeställningar, möten, ja allting, sköts med en oerhörd professionalitet. Om jag söker någon på Areff och ber om att få bli uppring så blir jag det. Eller om jag vill ha återkoppling i en viss fråga så får jag det. Varje gång”, säger Victor.

Idag har samarbetet utvecklats till att även omfatta vissa kundprojekt. ”I de fallen fungerar Areff ofta som bollplank och kan komma med kreativa lösningar”, säger Victor. ”Vår tilltro till Areff är grundmurad, vilket betyder att vi har fullt förtroende för Areff och vårt samarbete i alla frågor vi diskuterar. Vi vet att vad som sägs mellan oss, stannar mellan oss.”

Bättre relation till en leverantör är svår att skaffa, menar Victor Muszynski: ”Att jobba med Areff är lite som att äta kakan och ändå ha den kvar.”

Om SafeTeam

SafeTeam levererar hållbara kundspecifika säkerhetslösningar till flerbostadshus, företag och offentliga fastigheter. Företaget bistår med ett komplett erbjudande från säkerhetsinventering och projektering till installation, utbildning, service och underhåll.

Verksamheten är koncentrerad till landets tre storstadsregioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – samt till Bohuslän, Dalsland och Fyrbodal. Därutöver har SafeTeam ett tiotal lås- och säkerhetsbutiker som erbjuder såväl lås- och säkerhetsprodukter som nyckelutlämning, nyckeltillverkning och liknande.

www.safeteam.se

Vill du veta mer?

 

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.

Kontakta oss