Vi levererar en enkel och säker lösning för inloggning på din arbetsstation.

Användaren får ett personligt smart kort (Smart Card) baserat på Microsoft Windows Server lösning. Användaren väljer sedan själv sin personliga PIN-kod och via en läsare kan personen sedan på ett enkelt och säkert sätt logga in på sin dator.

Fördelarna med denna lösning är att säkerheten blir hög med hjälp av hög krypteringsnivå på korten samt att användaren använder s.k. tvåfaktorsautentisering (personligt kort och PIN-kod) Multi Factor Authentication, MFA. Lösningen är också fullt ut kompatibel med Microsoft Windows Server, vilket gör att lösningen enkelt kan implementeras i befintliga IT-miljöer. Identifieringen knyts till personens rättigheter i systemet. Vanligtvis så aktiverar man kortet för inloggning i systemet och för signering av e-postmeddelanden.

Vi levererar korten kuverterade på ett följebrev. Korten är förpreparerade och färdiga att knyta till en användare. Användaren sätter själv sin PIN-kod. Våra kort är också bestyckade med ett accesskontroll chip (MIFARE Classic®), vilket gör det enkelt att använda till många passerkontrollsystem, followMe-lösningar för printers mm.

Tillhörande administrationsnycklar för korten levereras via en enkel och säker nyckelceremoni.

Vi levererar också olika typer av läsare för anslutning till respektive arbetsstation. Vi rekommenderar främst vår bordsmodell Omnikey 3121. För personer som reser och behöver ha en läsare med sig så rekommenderar vi att man kompletterar med den enklare Omnikey 3021.

Beställ färdiga kort och läsare, eller köp vårt kit som består av en bordsläsare och ett kort.

Vi erbjuder också möjligheten till personaliserade ID-kort baserade på AREFF PC Smart Card. Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram ert företagskort för både fysisk passerkontroll och logisk PC-inloggning.

Relaterade produkter

Areff PC Inloggning

AreffID PKI kort

Areff PC Inloggning

AreffID PKI kit Bordsmodell

Areff PC Inloggning

AreffID PKI kit Bärbar

Slut i lager

Areff PC Inloggning

Omnikey 3121

Slut i lager

Areff PC Inloggning

Omnikey 3021