Optimerad Lösning för Passer- och Bokningssystem: Serix IAM löser utmaningar för Borås Stad


Bakgrund och Utmaningar:

Borås är en dynamisk stad med ständig utveckling och ambitiösa visioner. Här frodas kreativitet, innovativ design, street art och e-handel, samtidigt som världsledande forskning inom textil briljerar. Staden lockar med en imponerande natur, spännande idrottsupplevelser, mångfaldiga butiker och restauranger. Borås genomsyras av en stark entreprenörsanda, och dess invånare bär stolt på sig själva och sin hemstad. Det är en modern plats som ständigt förändras och expanderar.

Borås kommun är en betydande arbetsgivare med över 12 000 anställda, och det är värt att notera att cirka 10% av stadens invånare arbetar inom kommunen.

För att möta sina behov av identitets- och passersystem, som tidigare inte fungerat optimalt, stod Borås kommun inför utmaningen att implementera en effektiv lösning. Dessutom hade de planer på att genomföra en upphandling av ett bokningssystem som skulle integreras med Actor Smartbook för att underlätta bokningar av publika anläggningar.

Lösning:

Seriline spelade en avgörande roll i att tackla dessa utmaningar genom att implementera Serix IAM, en övergripande systemlösning. Serix IAM-lösningen är nu i drift och integrerad med Actor Smartbook för smidig bokning av offentliga faciliteter, samt för hantering av passersystemen för hela Borås Stad. Inom kommunens Active Directory tilldelas automatiskt anställda åtkomst baserat på deras roll eller kostnadsställe. Ytterligare behörigheter kan manuellt läggas till av auktoriserad personal. Genom Serix-plattformen kan kommunen enkelt hantera och spåra tillgångar som nycklar och projektorer som lånas ut till personalen.

“Vi sparar nu 10 minuter per person som administreras. Med Serix IAM behöver vi inte längre fundera över var passagen finns, allt sker automatiskt,” säger Caroline Eriksson, säkerhetssamordnare i Borås Stad.

Resultat:

Med Serix IAM har kommunens anställda enkel kontroll över tillgängliga objekt och lokaler i Actor Smartbook samt behörigheter i passersystemet. Enligt Caroline Eriksson, säkerhetssamordnare i Borås stad, innebär användningen av Serix IAM att kommunen sparar ungefär 10 minuter per administrerad person. Plattformen säkrar även verksamheten enligt GDPR-krav genom automatisk borttagning av spärrade användarprofiler och säkerställer att endast anställda med aktiv anställning har tillgång.

Som nästa steg överväger kommunen att implementera en självbetjäningslösning för hantering av passerkort, PIN-koder och behörighetsansökningar. En annan intressant lösning för Borås kommun är Serilines Cidron-läsare, som kan läsa QR-koder i passersystemet.

“Serilines samarbete med Borås Stad sträcker sig långt tillbaka, och vi har haft ett gott samarbete. Det är alltid roligt att vara en del av kundens utvecklingsresa och kunna erbjuda nya lösningar på de utmaningar som kan uppstå för kunden under resans gång,” säger Johan Waldenström, Affärsområdesansvarig på Seriline.

Vill du veta mer?

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.

Kontakta oss