Säker Och Inkluderande Åtkomst: Nu Öppnare och Mer Välkomnande


Bakgrund och Utmaningar:

Umeå universitet, grundat 1965, har utvecklats till ett av landets största lärosäten med omkring 43 000 studenter och personal. Livet vid universitetet präglas av dynamik med ständig rörlighet bland studenterna och en hög frekvens av lokala förändringar. Universitetet strävar efter att vara en grundligt öppen plats samtidigt som det måste bevara ett högt skyddsvärde för forskning och infrastruktur.

Området täcker över 237 000 m2, exklusive student- och gästforskarbostäder. Fastigheterna rymmer ett betydande antal dörrar utrustade med kortläsare, och utmaningen är att ge 43 000 individer åtkomst till rätt områden med sina passerkort, baserat på kurser eller andra kriterier. Dessutom varierar behovet av studenters passerkort, med högsta tryck vid starten av höst- och vårterminerna, vilket innebär en resurskrävande period under dessa perioder.

Lösning:

Umeå universitet valde att implementera Serix IAM-plattformen, en mjukvarulösning som integreras smidigt med befintliga system. Serix IAM hämtar identitetsinformation från universitetets AMPQ, innehållande namn, kursinformation, anställningsstatus, med mera. Dessutom extraherar plattformen data från passersystemet för att avgöra vilka personer som ska ha åtkomst till specifika områden baserat på deras kurser eller anställning.

Serix IAM erbjuder självbetjäningsportaler som möjliggör att användarna själva kan hantera sina passerkort, inklusive att ladda upp foton och ansöka om extra åtkomst. Universitetet har även externa entreprenörer som behöver åtkomst, och för detta ändamål används Serix entreprenörsportal.

Genom att automatisera hela processen för beställning av passerkort har universitetet skapat effektivitet. De har valt en hybridlösning för kortutskrift, där korten skrivs ut hos Seriline under perioder med hög belastning, men de kan också produceras lokalt vid behov.

”Lösningen passar utmärkt för oss på Umeå universitet eftersom Serix IAM är användarvänligt och enkelt för både medarbetare, studenter och leverantörer. Vi förbättrar säkerheten avsevärt genom att tillhandahålla rätt åtkomster till rätt personer vid rätt tidpunkt, och det hjälper oss att uppfylla kraven från bland annat säkerhetsskyddslagen och MSB:s föreskrifter för krav på fysisk säkerhet. Samtidigt upprätthåller vi vår image som en öppen och välkomnande plats,” säger Mats Johansson, säkerhetssamordnare vid Umeå universitet.

Resultat:

I händelse av att flera system behöver integreras, erbjuds ett brett utbud av färdiga moduler. Om det saknas en fördefinierad modul kan ett modernt API-gränssnitt användas för att koppla samman nya system eller applikationer.

För närvarande finns det en omfattande uppsättning moduler tillgängliga, såsom passersystem, bokningssystem, utbildningssystem, digital ID-kontroll och follow me-print. Dessutom utökas utbudet kontinuerligt med nya integrationsmoduler som svar på kundernas specifika behov.

Pierre Parrman, CTO på Seriline, kommenterar samarbetet och införandet: ”Vi uppskattar det samarbete vi haft under implementeringen. Genom behovsdriven innovation har vi gemensamt vidareutvecklat plattformsfunktionaliteten och introducerat Serix iD, en digital ID-kontroll. Det underlättar för universitetet att genomföra identitetskontroller vid tentamina eller annan närvaro. Med hjälp av en smartphone verifieras identiteten med tydlig återkoppling, och detta sker på ett mycket säkert sätt utan att kräva installation av appar i smartphonen.”

Vill du veta mer?

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.

Kontakta oss