Identitets- och Åtkomsthantering för 28 000 identiteter hos Region Västerbotten med Serix IAM


Bakgrund

Region Västerbottens uppdrag innefattar att tillhandahålla och förbättra hälsa, vård och regional utveckling över ett stort geografiskt område från Västerbottens kustland vid Bottenviken till fjällen vid norska gränsen. Regionen spelar en viktig roll i att främja välbefinnande för invånarna. Med en omfattande arbetsstyrka på 28 000 personer och komplexa processer för passerkort, schemaläggning och åtkomsthantering stod regionen inför utmaningen att modernisera sina arbetsflöden. Gunilla Grabbe, sektionsledare på ID-Foto vid Region Västerbotten, säger: “Innan införandet av Serix IAM var vår hantering av identiteter och åtkomst en manuell och splittrad process. Vi hade flera olika system för olika delar av våra behov, vilket ökade arbetsbördan och risken för fel.”

Lösning:

Seriline hjälpte regionen med att implementera Serix IAM, en överordnad plattform som integrerade alla centrala aspekter av identitets- och åtkomsthantering för regionen. En central del av lösningen var införandet av en kopplad fotobås för snabb och enkel utfärdande av passerkort till personalen. Dessutom skapades integrationer med schemaläggningsverktyg för smidig hantering av arbetstider samt åtkomsthantering till rörpostsystemet på sjukhuset i Umeå.

En annan innovativ funktion som Serix IAM möjliggjorde var integrationen med klädautomater för utlämning av arbetskläder till personalen. Genom att samla alla dessa funktioner under en enda plattform minskades den manuella arbetsbelastningen avsevärt och risken för fel minimerades.

Resultat:

Införandet av Serix IAM har hjälpt Region Västerbottens hantering av identiteter och åtkomster. Genom att centralisera och automatisera processerna har regionen upplevt betydande effektiviseringsvinster och minskad risk för fel.

Gunilla Grabbe kommenterar: “Med Serix IAM har vi sett en minskning av manuellt arbete och en ökad säkerhet i våra processer. Nu kan vi hantera allt från passerkort till behörigheter på ett enhetligt och säkert sätt, vilket har frigjort tid och resurser för andra viktiga uppgifter inom organisationen.”

Mats Johansson, R&D Manager på Seriline, tillägger: “Detta samarbete belyser tydligt kraften i att implementera innovativa och integrerade lösningar som Serix IAM. Vi är stolta över att kunna tillhandahålla verktyg som inte bara ökar effektiviteten utan även förbättrar säkerheten och förenklar arbetsflödet för våra kunder.”

Vill du veta mer?

Ett kort mejl är första steget mot lösningen du söker. Annars går det lika bra att ringa.

Kontakta oss