App med RFID

App-banner

APP MED INDUSTRIELL RFID TAGG SOM KLARAR EXTREMA PÅFRESTNINGAR. RFID PÅ DJUPET SÅ ATT SÄGA.

LKAB är en högteknologisk internationell mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industriella marknadsområden.

Vi på Areff har utvecklat en app med RFID för att underlätta hantering av borrkronor.

Kund: LKAB Wassara
LKAB Wassara AB grundades 1988 och ägs till 100% av LKAB. Företaget utvecklar och tillverkar vattendrivna borrsystem med mycket hög prestanda för alla typer av borrprojekt såväl ovan jord som nere under jord. LKAB är en högteknologisk internationell mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industriella marknadsområden. De viktigaste marknader är Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Asien. LKAB sysselsätter drygt 4400 personer runt om i världen.
Våren 2016 vände sig LKAB Wassara AB till Areff för att utveckla och utvärdera ett märksystem av företagets borrkronor. I produktens livscykel så ingår en mängd inspektioner och slipningar av borrkronan för att maximera dess prestanda. Historiskt har hanteringen av den individuella borrkronans underhåll varit besvärlig, dels pga. att hittills använda märkmetoder inte ha fungerat då märkningen nöts bort under användandet och dels pga. man har saknat ett övergripande verktyg för hantering av data från underhåll och testning av borrkronorna.
Vår lösning blev framtagning av en speciell RFID tagg som gjuts in i borrkronan samt en specialutvecklad App, DrillBit på en Tablet med en trådlös RFID-läsare. Med RFID läsaren identifieras borrkronan enkelt och via App:en så presenteras taggens historik samt nya underhåll och kontroller av borrkronan kan registreras.

Viktiga punkter med vår lösning:
-Industriell RFID tagg som klara extrema påfrestningar.
-Stabil funktion på standardiserad HW. (standard Androidbaserad Tablet med RFID-läsaren ansluten via bluetooth)
-App:en ska ge en tydlig överblick över samtliga borrkronor och data ska enkelt kunna exporteras för hantering i andra externa program.
-Enkel och självinstruerande App med en ren och modern design som lyfter fram företagets profil.

Resultat
Tack för ett väldigt bra lösning. Ert sätt att jobba under utvecklingen av lösningen gör att vi snabbt och effektivt har tagit fram ett märksystem för borrkronor. Lösningen som helhet med en App och Tablet är funktionell och ger ett professionellt intryck.
Maria Bengtsson, utvecklingsingenjör på LKAB Wassara AB

 

Spara kundvagn