Med hjärta för Ronnebys positiva utveckling

Det händer mycket bra saker i Ronneby nu. Vi på Areff vill medverka till ett ökat
samarbete mellan kommunen och näringslivet. Därför ger vi ett bidrag till den
nystartade Platsutvecklingsfonden. Under 2020 ger Areff 100 000 kronor till fonden, år
två och tre ges vardera 50 000 kronor.


Areff-ägarna Fredrik Martinsson och Bernt Karlsson fäster stor vikt vid det sociala ansvar
man har som ledare och företagare. Att gå före, att utveckla, att ta ansvar, att vara
engagerad är allihop delar av vår slogan ”Clever ID Manangement”.


– “För oss är det ett sätt att vara, både i och utanför företagslokalerna. Därför känns det helt
rätt att bidra till en positiv utveckling i den bygd vi bor och verkar i,” säger Bernt Karlsson.

Platsutvecklingsfonden är en del av Tillsammans för Ronneby, samverkansgruppen mellan
Ronneby kommun, Ronneby Handel & Intresseförening och Ronneby Fastighetsägargrupp.
Medlemmar i gruppen kan söka bidrag för en idé man vill förverkliga. Om fondens ledamöter
tycker idén är unik och utvecklande för Ronneby kommun kan man få bidrag upp till 50 % av
kostnaderna, max 30 000 kronor.

– “Det gröna profilhjärtat blir extra varmt när företag i kommunen medfinansierar på det här
generösa sättet. Säkert inspirerar det fler företag att göra samma sak, samtidigt som det ökar
möjligheten att förverkliga kreativa tankar i vårt samarbete,” säger Torbjörn Lind,
Näringslivschef i Ronneby kommun. Han ser hoppfullt på framtiden för
Platsutvecklingsfonden och de möjligheter den öppnar upp till.

– Två framgångsrika företag går i bräschen på ett beundransvärt sätt. Först InfoTrader, som
för två veckor sedan gav samma belopp till fonden, och nu Areff. Man blir glad!

Presskontakt:
Fredrik Martinsson, CTO, Areff Systems AB
0455-61 66 00
fredrik.martinsson@areff.se


Torbjörn Lind, Näringslivschef, Ronneby Kommun
073-317 01 89
torbjorn.lind@ronneby.se

Spara kundvagn