MifareDESFire EV2

MIFARE DESFire EV2

Passerkontroller baserade på enkla och vissa fall knäckta chip (EM och Mifare Classic) är på sikt ohållbart. Med dessa lösningar kan vi inte garantera säkerheten i systemen.

Det är därför viktigt att vi tillsammans försöker höja säkerhetsnivån på både gamla och nya system, tex genom att börja använda säkerställda chip, läsare och programmeringar. När taggen (nyckelbricka eller kort) och läsarna är säkrade, först då har vi en infrastruktur på plats för att kunna leverera säkra passerkontrollsystem.

Nyckelbrickor och kort med MifareDESFire EV2 chip som är programmerade på rätt sätt ger väldigt hög säkerhet. Detta är också en lösning som fungerar i många etablerade passerkontrollsystem. Areff har levererat produkter till denna typ av lösningar i flera år. Det viktiga, enligt vår erfarenhet, för att få detta och hända är att skapa en beställnings- och installationsprocess som är enkel för installatören. Areff har, med ett flertal projekt i bagaget, en enkel och väl fungerande process för installation och beställning av MifareDESFire EV2 lösningar. Vi är också sedan 2019 ackrediterad leverantör av RAID- produkter, dvs MifareDESFire EV2 produkter kompatibla med RCOs R-CARD M5 system.

RAID – RCO DESFire Application ID

RAID är baserad på MifareDESFire EV2 med en egen definierad applikationsstruktur, allt enligt RCOs ackreditering. RCOs system, R-CARD M5 är förberett för RAID vilket gör att det är enkelt att aktivera denna höga säkerheten i systemet.

RAID överförs till er som beställare genom Areffs SKEP – Secure Key Exchange Process, som säkerställer leveransen av hemliga nycklar på ett enkelt och smidigt sätt. Därefter aktiverar ni RAID:en i ert RCO system. Vid beställning av kort, taggar eller läsare behöver ni endast ange er RAID, så vet Areff hur produkterna ska produceras. På så sätt säkerställer vi att ni får produkter som fungerar i ert system, oavsett vilken nyckelbricka eller kort som ni väljer.

Så här enkelt fungerar det

  • Kontakta Areff och meddela – ”Jag vill ha en RAID”
  • Areff levererar RAID till dig enligt SKEP.
  • Areff producerar och levererar dina produkter
  • Du aktiverar RAID i ditt RCO R-CARD M5 system enligt våra anvisningar
    System är nu uppe och rullar

Vid nya beställningar anger du den RAID som du vill ha produkter till –
enkelt, säkert och tryggt!

För mer information och prisuppgifter kontakta en av våra säljare Erik Herrlin eller Victor Heimdahl.

Mail:   Erik.herrlin@areff.se
Tele:   0102102906

Mail:   Victor.heimdahl@areff.se
Tele:   010210291

Spara kundvagn