Seriline förvärvar Areff Systems

Genom förvärvet får Seriline ta del av Areffs långa erfarenhet, tekniska kunnande och starka kontaktnät på både kund- och leverantörssidan. Tillsammans kommer vi få ett bredare erbjudande av mjukvarulösningar, hårdvaror samt service och support på ännu fler orter.

Areffs grundare, Bernt Karlsson och Fredrik Martinsson, kommer att arbeta vidare inom bolaget och företagen kommer att drivas vidare under befintliga varumärken. Vi finns numera representerade på fyra orter runtom i Sverige och kommer att omsätta ca 150 miljoner under 2022 samt sysselsätta 50 medarbetare. Synergier som gynnar våra kunder kommer att prioriteras, som exempelvis inköp, service och support.

Målsättningen kvarstår; att vara den ledande aktören inom identity and access management (IAM).

Läs mer om förvärvet här

Spara kundvagn