Seriline och Areff lanserar sin första gemensamma produkt – Serix ID

Serix ID – ett helt nytt sätt att se på identiteter lanserades av Seriline Group på mässan SKYDD 2022 i förra veckan. Tjänsten bygger på Near Field Communication (NFC) som med krypterad meddelandehantering och en molnbaserad autentiseringsplattform möjliggör säker identifiering av personer och produkter i smarta mobiler.

IDENTIFIERING I FLERA SAMMANHANG

Serix ID kan användas för att verifiera en identitet online i hushållsnära tjänster som t.ex. hantverkare, städbolag eller en vårdgivares närvaro i vårdtagarens hem. Tjänsten stödjer vidare möjligheter att kontrollera och registrera närvaro vid en högskola, som t.ex. vid prov eller tentamen.

Att kunna verifiera en persons utbildningsnivå för tillträde till olika typer av lokaler och/eller arbetsfordon är också en typ av system som Serix ID kan kopplas till.

Vi har haft stort fokus på att få till en lösning som är plattformsoberoende och där ingen ytterligare app behöver installeras för att använda tjänsten. Vilken modern smarttelefon som helst, Android eller iOS, kan nu användas för att göra en pålitlig identitetskontroll, säger Fredrik Martinsson, CTO på Areff som sedan i våras ingår i Seriline Group.

Serix ID kan även med fördel användas för identifiering av produkter för att verifiera äktheten hos en produkt eller för att identifiera en underhållspunkt i t.ex. en fabrik, på en flygplats eller i ett kärnkraftverk.

SÄKERHET OCH DYNAMIK

Serix ID är baserad på Near Field Communication-taggar (NFC-taggar) med krypterad meddelandehantering och en molnbaserad autentiseringsplattform som säkerställer taggens autenticitet. På så sätt kan taggens specifika URL inte kopieras eftersom varje läsning genererar en unik och verifierbar sträng för att säkra dess äkthet.

Identiteten som presenteras vid en läsning av Serix ID (för en person eller produkt) är dynamisk i det perspektivet att den kan ändras beroende på personens eller produktens status. Ett exempel är att ett ID-kort ofta har ett giltighetsdatum och om giltighetsdatumet har passerats så presenteras att identiteten inte längre är giltig. På samma sätt presenteras en giltig identifiering om sista giltighetsdatum ännu inte har passerats.

Detta är den första gemensamma lanseringen som vi gör inom Seriline Group, som just nu består av Seriline och Areff. Jag tycker Serix ID sammanfogar styrkorna från de båda bolagen på ett bra sätt, med hög säkerhet i kombination med en heltäckande tjänst för kunden, sammanfattar Freddie Parrman, VD för Seriline Group. 

Läs mer om Serix ID här!

Kontakt för vidare information:

Freddie Parrman, VD
freddie.parrman@seriline.com
010 – 150 75 01

Spara kundvagn