Areff FR2000-certifierade

I december genomförde vi på Areff en ackreditering mot FR2000 och nu har vi tagit emot vårt certifikat!

FR2000 är en standard likvärdig med ISO9001 och ISO14001. Den har i mer än 20 år funnits för att förenkla för organisationer vars kunder och andra intressenter ställer krav på ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. FR2000 innefattar rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Spara kundvagn