AreffBio -så fungerar det


Omvärlden varnar för slarv med hanteringen av personuppgifter, lösenord, och inloggningsuppgifter. I biometriska lösningar finns det även risk att hackare kan komma åt dina fingeravtryck eller annan biometrisk data och använda dem för fel syften.

Med AreffBio är ditt fingeravtryck inte lagrat i något system eller i en databas utan det lagras direkt på kortet och endast där. Det innebär att du själv har kontroll över lagringsplatsen av ditt fingeravtryck. Detta ger både en säkerhet till systemet men också en trygghet till användaren – den biometriska signaturen används endast där den är tänkt att användas. Avsaknaden av central datalagring betyder också att matchningen av den biometriska signaturen sker direkt vid läsaren, vilket gör systemet snabbt och tillförlitligt.

Det är det vi kallar Clever ID Management

Hur fungerar då AreffBio?

Anslut AreffBio
AreffBio ansluts till ett befintligt accesskontrollsystem för att höja säkerheten i en eller flera dörrar. AreffBio accessläsaren ansluts till en undercentral/nod i ditt befintliga system (se skiss nedan).Vid en önskad passage så identifierar sig användaren först med sitt kort/nyckelbricka. Förutom användarens ID så läses även användarens biometriska signatur in i läsaren. Därefter läses användarens verkliga fingeravtryck av via den biometriska linsen. Det som sker nu är att läsaren automatiskt jämför användarens verkliga fingeravtryck gentemot den biometriska signaturen som är inläst från användarens kort/nyckelbricka. Om dessa två matchar skickar läsaren användarens ID vidare till undercentralen/noden. Om noden anser att detta ID får passerar, så öppnas dörren.

Aktivera fingeravtryck på kort/nyckelbrickor.

För att aktivera ett kort med fingeravtryck så gör man på följande sätt:

AreffBio se skiss nedan.

  • Placera kort på programmeraren Omnikey 5022
  • Läs av fingeravtryck på fingeravtrycksläsaren BioMini
  • Kortet programmerar en signatur av fingeravtrycket
  • All biometrisk data raderas direkt från mjukvaranKortet är nu aktiverat och redo att användas.

Läs mer om AreffBio här>>

 

 

 

 

 

Spara kundvagn