Vi rekommenderar Mifare ..och EM ibland

Vi på Areff Systems AB har lång erfarenhet av att skapa produkter med anpassad säkerhetsklass.
Det är det vi kallas Clever ID Management

Det krävs inte mycket för att höja säkerheten ett steg, bara genom att välja ett chip som kan definieras med nycklar ökar man säkerheten markant.Det innebär att du inte förlitar dig på det unika id´t på chippet utan applicerar fler säkerhetsmekanismer som dessa chip erbjuder. Allt handlar om att välja rätt produkt för att skala efter appliceringsområdets behov samt risknivå.

RFID

Här följer en generell guide av olika RFID tekniker, vi hoppas att denna kan vara till hjälp för att underlätta ert val i såväl nutid som i framtida projekt. Trevlig läsning.

RFID

RFID (Radio Frequency IDentification) utvecklades för spårbarhet och tillträdesapplikationer för mer än 20 år sedan. RFID ger en automatisk identifikation och/eller samlande av data till ett datasystem utan att använda tangentbord eller pekdon. Det grundläggande målet är att eliminera felkällor och öka snabbheten i identifikationsprocessen. Det krävs någon form av bakomliggande datorsystem som kan ta emot och tolka informationen från RFID-chippet.

 

EM

EM (EM Marin) är en RFID-teknik som blivit en ”de facto” standard och används av många nordiska passersystem. EM använder frekvensen 125 kHz. EM-4200 är det EM-chip som används idag och är bakåtkompatibel med EM-4102 och EM-4100. EM-tekniken erbjuder kortare läsavstånd upp till 20 cm beroende på miljö, läsare och antenn. Säkerhetsklassen på ett EM är låg, men användbar i flera olika miljöer med krav på låg säkerhet eller i en redan säker miljö.
Användningsområde
I en redan säker miljö är EM tekniken en riktig stjärna. Märk upp produkter med ett unikt id för att sedan kunna användas i logistisk sammanhang, exempel märka upp tvätt med RFID, tekniken används inom hotell och sjukhus, och tvätten kan sorteras enkelt och spåras vart de tillhör.

 

MIFARE

MIFARE Classic® är en av de snabbast växande RFID-teknikerna i Sverige och världen. MIFARE fungerar på frekvens 13,56 MHz. Ofta kallas MIFAREkort för beröringsfria smart card, vilket betyder att MIFARE-kort inte bara skickar ut ett chipnummer när det kommer i kontakt med en kortläsare utan möjliggör också att man sparar information på kortet som dessutom kan skyddas av nycklar. Detta leder till att obehöriga ej kan komma åt informationen på kortet, på så sätt säkerställs att enbart behöriga parter med nycklar gör det. MIFARE har, såsom EM, ett unikt ID-nummer per kort och för att höja säkerheten bör MIFARE chippet definieras med nycklar.

MIFARE Plus har tagits fram som ett komplement till MIFARE Classic då det med tiden visat sig att nyckelskyddet i dessa kort går att äventyra för till slut komma åt informationen som MIFARE Classic lagrar. Ytterligare en anledning är införandet utav 7byte UID vilket i praktiken innebär en utökning utav det unika id´ts längd, då detta tidigare baserades på enbart 4byte (4byte UID finns kvar men betecknas som NUID (Non UID), vilka i dagsläget inte längre är unika. MIFARE Plus &  MIFARE DESFire har därför bestyckats med en betydligt längre nummerserie för de unika chipnumren. MIFARE PLUS är utrustad med en 128-bitars AES kryptering. MIFARE PLUS är även bakåtkompatibelt med MIFARE Classic för att möjliggöra en smidig övergång till ett säkrare kort, med äldre kort ute på fält.
Användningsområde
Till skillnad från ett EM chip som ej längre är lämpligt för access,  så är ett MIFARE chip precis den produkt som gör jobbet bäst om det appliceras på ett korrekt sätt. Tänk busskort och lojalitetskort.

Är du osäker på vilket chip du behöver låt oss ta fram ett förslag på taggar, kort och läsare med rätt säkerhetsklass. Kanske behöver du ännu säkrare lösning och är nyfiken på biometri och hur det fungerar. Läs om AreffBio

AreffBio>>

 

 

Spara kundvagn